Tak się kończy szeryfowanie – wypadek, 6 pkt, 600 zł